Nordesía

Toural

Toural

TOURAL: tecnoloxías orientadas á ubicación, realidade aumentada e lincaxe para feiras, recintos e eventos culturais

O obxectivo deste proxecto é o desenvolvemento de tecnoloxías innovadoras que permitan, usando aplicacións para dispositivos móbiles, a interacción total entre profesionais que asistan a feiras, congresos e eventos. Esta interacción permitirá poñer en contacto os asistentes tanto entre si como cos organizadores dos eventos. Así mesmo, tamén permitirá o guiado e a localización dos asistentes dentro e fóra do recinto onde se celebra a feira. As ferramentas complementaranse con visitas aos stands mediante o uso de tecnoloxías de realidade aumentada.

Ao longo da anualidade 2018 finalizáronse os desenvolvementos do proxecto e realizouse a validación e avaliación de resultados, a partir das probas piloto realizadas no festival Feito a Man celebrado na zona vella de Santiago de Compostela no mes de agosto e no festival internacional Cantos na Maré, celebrado en Pontevedra en outubro. Completouse deste xeito o alcance planificado e acadáronse os obxectivos expostos ao seu inicio. 

Proxecto cofinanciado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) e apoiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, a través do programa Conecta PEME para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema rexional de innovación, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea.

Logos Conecta Peme
 TOURAL:
 tecnologías orientadas a la ubicación, realidad aumentada y lincaje para ferias, recintos y eventos culturais

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de tecnologías innovadoras que permitan, usando aplicaciones para dispositivos móviles, la interacción total entre profesionales que asistan a ferias, congresos y eventos. Esta interacción permitirá poner en contacto a los asistentes tanto entre sí como con los organizadores de los eventos. Asimismo, también permitirá el guiado y localización de los asistentes dentro y fuera del recinto donde se celebra la feria. Las herramientas se complementarán con visitas a los stands mediante el uso de tecnologías de realidad aumentada.

A lo largo de la anualidad 2018 se finalizaron los desarrollos del proyecto y se realizó la validación y evaluación de resultados, a partir de las pruebas piloto realizadas en el festival Feito a Man celebrado en la zona vella de Santiago de Compostela en el mes de agosto y en el festival internacional Cantos na Maré, celebrado en Pontevedra en octubre. Se ha completado de este modo el alcance planificado y logrado los objetivos planteados a su inicio.  

Proyecto cofinanciado por la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) y apoyado por la Consellería de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, a través del programa Conecta PYME para fomentar la cooperación entre las pymes y los demás agentes del Sistema regional de innovación, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

Logos Conecta Peme
Compartir: